Kennis&inspiratie

Er is veel kennis beschikbaar die te maken heeft met enerzijds het inzetten van ervaringsdeskundigheid op allerlei terrein en anderzijds wat er nodig is vanuit ervaringsdeskundig perspectief. Deze kennis is echter vaak versnipperd omdat het een onderdeel is binnen een groter geheel. Wij als Vliegende Brigade hebben de volledige focus op het inzetten van ervaringsdeskundigheid en verzamelen de al beschikbare informatie zodat het voor iedereen goed vindbaar is.

Disclaimer

We pretenderen niet dat we hier volledig zijn. De volgorde van vermelden is vrij willekeurig. Mist u een rapport, een website of iets anders waarvan u vindt dat het wel op deze website vermeld moet worden? Schroom niet om een mail te sturen.

Rapporten

Deze handreiking ondersteunt de inbedding van Zelfregie- en herstelinitiatieven in het aanbod van zorg en welzijn.
(meer) participatie in de samenleving voor dak- en thuislozen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. bron: Lectoraat GGZ en Samenleving
Inspiratiebron bij het realiseren van sterke regionale netwerken rondom zelfregie.

Naar overzicht alle rapporten

Websites en webpagina’s

Van de geschiedenis kun je leren. Wij hebben net als de initiatiefnemers van de website "Canon Sociaal Werk" de overtuiging
De MIND Atlas is een online kaart waarop zo'n 300 cliënten- en familieorganisaties vanuit het hele land te vinden zijn.

Naar overzicht alle websites

Overig (youtube, podcast etc).

No post found

Naar overzicht alle overig

Print Friendly, PDF & Email