Kennis&inspiratie

Er is veel kennis beschikbaar die te maken heeft met enerzijds het inzetten van ervaringsdeskundigheid op allerlei terrein en anderzijds wat er nodig is vanuit ervaringsdeskundig perspectief. Deze kennis is echter vaak versnipperd omdat het een onderdeel is binnen een groter geheel. Wij als Vliegende Brigade hebben de volledige focus op het inzetten van ervaringsdeskundigheid en verzamelen de al beschikbare informatie zodat het voor iedereen goed vindbaar is.

Disclaimer

We pretenderen niet dat we hier volledig zijn. De volgorde van vermelden is vrij willekeurig. Mist u een rapport, een website of iets anders waarvan u vindt dat het wel op deze website vermeld moet worden? Schroom niet om een mail te sturen.

Rapporten

Deze handreiking ondersteunt de inbedding van Zelfregie- en herstelinitiatieven in het aanbod van zorg en welzijn.
Inspiratiebron bij het realiseren van sterke regionale netwerken rondom zelfregie.
Handvatten voor het optimaal benutten van ervaringskennis en -deskundigheid bij beleidsontwikkeling.

Naar overzicht alle rapporten

Websites en webpagina’s

De MIND Atlas is een online kaart waarop zo'n 300 cliënten- en familieorganisaties vanuit het hele land te vinden zijn.

Naar overzicht alle websites

Binnengekomen vragen

Er komen verschillende vragen bij ons binnen waar een eenduidig antwoord op mogelijk is. Die niet perse vragen om nader onderzoek. Deze vragen en natuurlijk het daarbij horende antwoord verzamelen we en vindt u hier.

Print Friendly, PDF & Email