Kennis&inspiratie

Er is veel kennis beschikbaar die te maken heeft met enerzijds het inzetten van ervaringsdeskundigheid op allerlei terrein en anderzijds wat er nodig is vanuit ervaringsdeskundig perspectief. Deze kennis is echter vaak versnipperd omdat het een onderdeel is binnen een groter geheel. Wij als Vliegende Brigade hebben de volledige focus op het inzetten van ervaringsdeskundigheid en verzamelen de al beschikbare informatie zodat het voor iedereen goed vindbaar is.

Rapporten

Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn kunt hieronder een aantal rapporten vinden die eerder verschenen zijn en die belangrijk zijn voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid. (De volgorde is vrij willekeurig).

Mist u een rapport waarvan u vindt dat het wel in het lijstje thuishoort? Schroom niet om een mail te sturen aan info@ervaringsinzet.nu .

Binnengekomen vragen

Er komen verschillende vragen bij ons binnen waar een eenduidig antwoord op mogelijk is. Die niet perse vragen om nader onderzoek. Deze vragen en natuurlijk het daarbij horende antwoord verzamelen we en vindt u hier.

Print Friendly, PDF & Email