Kennis&inspiratie

Er is veel kennis beschikbaar die te maken heeft met enerzijds het inzetten van ervaringsdeskundigheid op allerlei terrein en anderzijds wat er nodig is vanuit ervaringsdeskundig perspectief. Deze kennis is echter vaak versnipperd omdat het een onderdeel is binnen een groter geheel. Wij als Vliegende Brigade hebben de volledige focus op het inzetten van ervaringsdeskundigheid en verzamelen de al beschikbare informatie zodat het voor iedereen goed vindbaar is.

Disclaimer

We pretenderen niet dat we hier volledig zijn. De volgorde van vermelden is vrij willekeurig. Mist u een rapport, een website of iets anders waarvan u vindt dat het wel op deze website vermeld moet worden? Schroom niet om een mail te sturen.

Rapporten

Een inventarisatie van wensen voor versterking van regionale cliënten- en naastenorganisaties en een beschrijving van 11 goede voorbeelden.
Inspiratiebron bij het realiseren van sterke regionale netwerken rondom zelfregie.
Handvatten voor het optimaal benutten van ervaringskennis en -deskundigheid bij beleidsontwikkeling.

Naar overzicht alle rapporten

Websites en webpagina’s

Een van onze partners (Valente) heeft een website over het inzetten van ervaringskennis. Veel "getuigenissen" van ervaringsdeskundigen, wat is hun
De VvEd is de vereniging van ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. Zij verbindt ervaringsdeskundigen die in verschillende beroepsrollen actief zijn:
Van de geschiedenis kun je leren. Wij hebben net als de initiatiefnemers van de website "Canon Sociaal Werk" de overtuiging

Naar overzicht alle websites

Binnengekomen vragen

Er komen verschillende vragen bij ons binnen waar een eenduidig antwoord op mogelijk is. Die niet perse vragen om nader onderzoek. Deze vragen en natuurlijk het daarbij horende antwoord verzamelen we en vindt u hier.

Print Friendly, PDF & Email