Categorie: Nieuws

Talkshow Leefwereld centraal (2 maart 2021)

Van januari tot en met juni 2021 wordt er onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht besteed aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning. Dat gebeurd...

Presentatie rapport ‘De drempel over’

In een online bijeenkomst is op 20 november 2020 het rapport ‘Over de drempel’ uitgereikt aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De publicatie gaat over het begeleiden van dak- en thuislozen...

Verkenning inzet Ervaringsdeskundigen AVG afgerond.

Afgelopen vrijdag (25 sept) zijn tijdens een zeer goed bezocht symposium de resultaten van de verkenning “inzet ervaringsdeskundigen in het actieprogramma voor mensen met verward gedrag” gepresenteerd. De verkenning is uitgevoerd door het onderzoeksteam...

Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start!

Vandaag is de ‘Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid’ gelanceerd: via de nieuwe website ervaringsinzet.nu kan ervaringskennis en -deskundigheid worden ingezet op alle vraagstukken die raken aan maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO & BW). Dit kunnen...