Categorie: Nieuws

Verkenning inzet Ervaringsdeskundigen AVG afgerond.

Afgelopen vrijdag (25 sept) zijn tijdens een zeer goed bezocht symposium de resultaten van de verkenning “inzet ervaringsdeskundigen in het actieprogramma voor mensen met verward gedrag” gepresenteerd. De verkenning is uitgevoerd door het onderzoeksteam...

Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start!

Vandaag is de ‘Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid’ gelanceerd: via de nieuwe website ervaringsinzet.nu kan ervaringskennis en -deskundigheid worden ingezet op alle vraagstukken die raken aan maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO & BW). Dit kunnen...