Auteur: Joke van der Meulen

Waar vind ik (passende) ervaringskennis?

Als Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid krijgen we regelmatig de vraag: “Waar vind ik mensen met ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid die zich bezighouden dit of dat onderwerp?”. En dat is niet zo vreemd. Daarom een paar tips.

11 oktober congres ‘Iedereen onder een dak’!

Op maandag 11 oktober van 13:00-17:00 uur organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het online congres ‘Iedereen onder een dak’. Eén dag na Werelddaklozendag staan we stil bij de resultaten die in...

Iedereen onder een dak

Op de website “www.iedereenondereendak.nl” is veel informatie verzameld die betrekking heeft op het terugdringen van dakloosheid. Zet een punt achter de groei van dak- en thuisloosheid In een interview met Paul Blokhuis kunt u...

Odette Hensen

Valente “In mijn dagelijks werk gebruik ik alle kennisbronnen die ik in mij heb. Kennis uit opleidingen, uit de praktijk én uit mijn eigen leven. Mijn streven is er op gericht om inzet van...

Caring community (24,25,26 maart)

Op initiatief van de GGZ vriendelijke gemeente wordt in de week van de psychiatrie een groot online festival gehouden. Tijdens dit drie dagen durende festival zijn er vele sprekers, gasten, shows en allerlei interessante...

Couleur locale (2018)

inspiratieboekje zelfregie- en herstelinitiatieven bron: MINDauteurs: Judith Tielemans, Rebekka Raap, Greetje Senhorst.verschijningsdatum: juni 2018 Samenvatting: Zelfregie- en herstelinitiatieven: dat ze zoveel vormen aan kunnen nemen, is niet vreemd. De wens voor eigen regie slaat...

Ervaringsdeskundige co-onderzoekers gezocht.

“Het is nog geen gemeengoed dat mensen met ervaringskennis op het terrein van (dreigende)dakloosheid, maatschappelijke opvang en/of beschermd wonen ook werkelijk betrokken worden als er beleid óver hen gemaakt wordt.” Bij dit onderzoek is...

‘De drempel over’ (2020)

(meer) participatie in de samenleving voor dak- en thuislozen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. bron: Lectoraat GGZ en Samenleving Windesheimauteur(s): Ellen van Elswijk, Marjet van Houtenverschijningsdatum: november 2020 Samenvatting:Deze publicatie gaat over het...