Auteur: Joke van der Meulen

Verkenning inzet Ervaringsdeskundigen AVG afgerond.

Afgelopen vrijdag (25 sept) zijn tijdens een zeer goed bezocht symposium de resultaten van de verkenning “inzet ervaringsdeskundigen in het actieprogramma voor mensen met verward gedrag” gepresenteerd. De verkenning is uitgevoerd door het onderzoeksteam...

Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start!

Vandaag is de ‘Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid’ gelanceerd: via de nieuwe website ervaringsinzet.nu kan ervaringskennis en -deskundigheid worden ingezet op alle vraagstukken die raken aan maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO & BW). Dit kunnen...

MIND Platform

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. De landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol. MIND Landelijk...

Valente

Vereniging Valente is een branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Vereniging Valente maakt zich sterk voor kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dak- en thuisloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld en cliënten in...

Werkplaats COMO

Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang Werkplaats COMO bestaat uit (lokaal of regionaal georganiseerde en ongeorganiseerde) ervaringsdeskundigen en mensen met doorleefde eigen ervaring. De bundeling van een diversiteit aan ervaringskennis brengt verdieping, kracht en verbreding rond...

Cisca Goedhart

Cisca is teammanager Kennis, Innovatie en Onderzoek bij MIND en daarnaast al 27 jaar actief bij Labyrint-In Perspectief, een organisatie voor naasten van mensen met een psychische aandoening. Ze werkte internationaal in de ontwikkeling...

Erik Dannenberg

Erik vervult naast zijn hoofdfunctie als voorzitter van Divosa diverse maatschappelijke functies en toezichthouderschappen. Hij was voorzitter van de commissie Toekomst Beschermd Wonen en heeft in die periode veel samengewerkt met ervaringsdeskundigen, wiens geluid...

Alie Weerman

Alie houdt zich al jaren bezig met ervaringskennis als 3e bron van kennis (naast wetenschappelijke- en praktische professionele kennis) en is er op gepromoveerd. De kunst is om die bron van kennis echt tot...